Peste 1000 de persoane din Târgu Jiu trăiesc fără identitate

Polițiștii locali cu atribuții domeniul evidenţei persoanelor din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu au acționat în perioada septembrie – noiembrie 2022, în conformitate cu atribuțiile prevăzute în Legea nr. 155/2010 R a poliției locale, pentru punerea în legalitate a unui număr de 1393 persoane care locuiesc pe raza municipiului Târgu Jiu fără documente legale.
Este vorba despre cetățeni care au cărțile de identitate expirate, nefiind reînnoite în termele stabilite de lege și minori care au împlinit vârsta de 14 ani și nu s-au adresat încă Direcției de Evidență a Persoanelor Târgu Jiu în vederea eliberării actului de identitate.

Polițiștii locali au înmânat cele 1393 de înștiințări emise de Direcția de Evidență a Persoanelor Târgu Jiu, persoanelor care nu dețineau acte de identitate sau aparținătorilor legali ai acestora, fiind acordate termene pentru punerea în legalitate.

Ulterior, întrucât nu au fost respectate termenele pentru conformare, s-au aplicat 843 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 42.150 lei.

Pentru evitarea situațiilor neplăcute cât și a sancționării contravenționale a cetățenilor care din anumite motive nu și-au reînnoit documentele în termenele stabilite de lege, Poliția Locală Târgu Jiu face următoarele precizări:

Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează un nou act de identitate în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor;
c) în cazul schimbării domiciliului;
d) în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
f) în cazul deteriorării actului de identitate;
g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
i) în cazul schimbării sexului;
j) în cazul anulării;
k) pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, cetăţenii români sunt obligaţi să solicite eliberarea actului de identitate.

Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

Opţional, se poate elibera carte de identitate simplă sau carte electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre părinţi, a reprezentatului legal, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecţiei speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinţi, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul.

Cetăţenii români cu domiciliul în România aflaţi temporar în străinătate pot depune cerere pentru eliberarea actului de identitate:

-la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, în cazul în care, din motive obiective, nu se pot deplasa la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, cu excepţia cererii pentru eliberarea unei cărţi de identitate provizorii în condiţiile art. 20 din O.G. nr. 97/2005 R;

-la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara respectivă.

Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procura specială.”  a transmis Poliția Locală.

Articole recente