GORJ: SIMONA MĂRGĂIAN, CONDAMNARE DE 5 ANI ÎNCHISOARE, cu EXECUTARE!

- Advertisement -

Simona Margaian, blonda focoasă din Scoarța (Gorj) care a țepuit bătrânul italian cu aproape 800.000€, a fost condamnată, azi, de Tribunalul Gorj, CU EXECUTARE! În total, blonda inculpată urmează să execute o pedeapsă de 5 ani închisoare, în regim de detenție! Plus, 675.923€ de plată bătrânului italian pe care la sedus și escrocat!

FOTO: Soluție condamnare Simona Margaian

Soluția pronunțată de Tribunalul Gorj: condamnă pe inculpata Mărgăian ( actualmente Filip ) Simona Daniela, la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de în?elăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave ( 50 de acte materiale ).

În baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) ?i b) C.pen., interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte funcţii publice ?i de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii, gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În baza art. 65 alin. 1 C.pen., aplică inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) ?i b) C.pen. în condi?iile art. 65 alin. 3 C.pen. În baza art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpata Mărgăian ( actualmente Filip ) Simona Daniela la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor în formă continuată ( 3 acte materiale ). În baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) ?i b) C.pen., interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte funcţii publice ?i de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii, gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În baza art. 65 alin. 1 C.pen., aplică inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) ?i b) C.pen. în condi?iile art. 65 alin. 3 C.pen. În baza art. 38 alin. 1 C.pen., constată că infrac?iunile sunt concurente ?i, în baza art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, la care adăugă un spor de 1 an, reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă, urmând ca inculpata să execute o pedeapsă de 5 ani închisoare, în regim de deten?ie. În baza art. 45 alin. 1 C.pen., aplică pe lângă pedeapsa rezultantă pedeapsa complementară prev. de art. 65 alin. 1 rap. la art. 66 alin.1 lit. a) ?i b) C.pen., respectiv interzicea exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice ?i de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii, gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În baza art. 45 alin. 1 ?i 5 C.pen., aplică pe lângă pedeapsa rezultantă pedeapsa accesorie prev. de art. 66 alin.1 lit. a) ?i b) C.pen., respectiv interzicea exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice ?i de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 72 alin. 1 C.pen., deduce din durata pedepsei închisorii pronun?ate, durata re?inerii, începând de la data de 08.01.2019 până la data de 09.01.2019, inclusiv. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Thiela Francesco Maria Alberto. În baza art. 397 C.pr.pen. raportat la art. 19-20 C.pr.pen., obligă inculpata la plata către partea civilă a echivalentului în lei, calculat la cursul BNR din ziua efectuării plă?ii, a sumei de 675.923 euro, cu titlu de despăgubiri pentru daune materiale, la care se va adăuga dobânda legală penalizatoare, calculată începând cu data epuizării infrac?iunii de în?elăciune ( 28.09.2017 ) ?i până la data efectuării plă?ii. În baza art. 397 C.pr.pen. raportat la art. 19-20 C.pr.pen., obligă inculpata la plata către partea civilă a echivalentului în lei, calculat la cursul BNR din ziua efectuării plă?ii, a sumei de 10.000 euro, cu titlu de despăgubiri pentru daunele morale suferite. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., art. 249 alin. 1, 2 ?i 5 C.pr.pen., art. 250 ind. 2 C.pr.pen., men?ine măsura asiguratorie a sechestrului instituit asupra bunurilor mobile/imobile aflate în proprietatea inculpatei Mărgăian ( actualmente Filip ) Simona Daniela, după cum urmează: – clădire cu pereţi din cărămidă arsă piatră naturală sau alte materiale fără cadre de beton armat, construită la data de 03.08.2011, având o valoare impozabilă de 83.253 lei cu suprafaţa de 130,40 mp, cotă parte 100%, situată în com. Scoarţa, sat Lintea, nr. 39 B, jud Gorj; – teren intravilan zona A, teren cu construcţii cu suprafaţa de 1000 mp având valoare impozabilă de 63 lei, cotă parte 100%, situat în com. Scoarţa, sat Lintea; – teren intravilan zona A arabil, cu suprafaţa de 1056 mp având valoare impozabilă de 3 lei cotă parte 100%, situat în com. Scoarţa, sat Lintea ( ce fac obiectul măsurii instituite prin ordonanţa nr. 356/P/2018 din 14.01.2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj); – apartament situat în Bucureşti, Sectorul 2, str. Carol I, nr. 70, ap 25, cu număr cadastral 228200-C1-U2; – apartament situat în loc. Năvodari, str. Mamaia Nord, nr. 30, lot 1/2/1, mansardă, ap, 18, jud Constanţa, în suprafaţă de 60,69 mp cu număr cadastral 113708-C9-U18; – teren situat în loc. Năvodari, str. Mamaia Nord, nr. 30, lot 1/2/1, jud Constanţa, în suprafaţă de 715 mp cu număr cadastral 113708 ( ce fac obiectul măsurii instituite prin ordonanţa nr. 356/P/2018 din 12.02.2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj ), până la concuren?a sumei de 675.923 euro, reprezentând despăgubiri pentru daune materiale ?i a valorii dobânzii legale penalizatoare, care se va calcula începând cu data epuizării infrac?iunii de în?elăciune ( 28.09.2017 ) ?i până la data efectuării plă?ii, precum ?i până la concuren?a sumei de 10.000 euro, reprezentând despăgubiri pentru daune morale. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., art. 249 alin. 1, 2 ?i 5 C.pr.pen., art. 250 ind. 2 C.pr.pen., men?ine măsura asigurătorie a popririi instituită, în limitele prevăzute de lege, cu respectarea art. 729 Cod.proc.civ., prin ordonanţa nr. 356/P/2018 din 10.01.2019 asupra tuturor sumelor actuale şi viitoare deţinute în conturile deschise la Banca Transilvania SA, Banca Comercială Romană SA, Banca Cooperatistă Jiul Tg- Jiu, BRD Groupe Societe Generale SA, I.N.G Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti şi Banca Comerciala Intesa San Paolo România SA de către inculpata Mărgăian Simona Daniela, până la concuren?a sumei de 675.923 euro, reprezentând despăgubiri pentru daune materiale ?i a valorii dobânzii legale penalizatoare, care se va calcula începând cu data epuizării infrac?iunii de în?elăciune ( 28.09.2017 ) ?i până la data efectuării plă?ii, precum ?i până la concuren?a sumei de 10.000 euro, reprezentând despăgubiri pentru daune morale. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., art. 249 alin. 1, 2 ?i 5 C.pr.pen., raportat ?i la Decizia nr. 19 din 2017 a Înaltei Cur?i de Casaţie şi Justiţie, instituie măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale inculpatei Mărgăian ( actualmente Filip ) Simona Daniela, până la concuren?a sumei de 675.923 euro, reprezentând despăgubiri pentru daune materiale ?i a valorii dobânzii legale penalizatoare, care se va calcula începând cu data epuizării infrac?iunii de în?elăciune ( 28.09.2017 ) ?i până la data efectuării plă?ii, precum ?i până la concuren?a sumei de 10.000 euro, reprezentând despăgubiri pentru daune morale. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., art. 249 alin. 1, 2 ?i 5 C.pr.pen., art. 250 ind. 2 C.pr.pen., men?ine măsura asigurătorie a sechestrului asupra apartamentului cumpărat pe numele Tiriplică Cornelia în Complexul Cosmopolis, str. Europa, nr. 8, bl. M 2, ap. 408, comuna Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov ( ce face obiectul măsurii dispusă prin ordonanţa nr. 356/P/2018 din 23.01.2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj ), până la concuren?a sumei de 675.923 euro, reprezentând despăgubiri pentru daune materiale ?i a valorii dobânzii legale penalizatoare, care se va calcula începând cu data epuizării infrac?iunii de în?elăciune ( 28.09.2017 ) ?i până la data efectuării plă?ii, precum ?i până la concuren?a sumei de 10.000 euro, reprezentând despăgubiri pentru daune morale. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., art. 249 alin. 1, 2 ?i 5 C.pr.pen., art. 250 ind. 2 C.pr.pen., men?ine măsura asigurătorie a sechestrului asupra autoturismului marca Mercedes Benz S-350, de culoare albă, an fabricaţie 2016, având seria de şasiu WDD2221331A270401, respectiv asupra autoturismului marca Mercedes Benz ML250, de culoare gri, an fabricaţie 2014, având seria de şasiu WDC1660041A440675, înmatriculat în luna martie 2018, în România cu numărul HD 44 MSN ( ce fac obiectul măsurii instituite prin ordonanţa nr. 356/P/2018 din 14.02.2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj ), ambele înmatriculate pe numele martrorului Mărgăian Ion, până la concuren?a sumei de 675.923 euro, reprezentând despăgubiri pentru daune materiale ?i a valorii dobânzii legale penalizatoare, care se va calcula începând cu data epuizării infrac?iunii de în?elăciune ( 28.09.2017 ) ?i până la data efectuării plă?ii, precum ?i până la concuren?a sumei de 10.000 euro, reprezentând despăgubiri pentru daune morale. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., art. 250 ind. 2 C.pr.pen., dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 356/P/2018 din 12.02.2019 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj asupra bunurilor mobile/imobile aflate în proprietatea numitei Tiriplică Cornelia, după cum urmează: – imobil construcţie situat în comuna Scoarţa, localitatea Budieni, jud Gorj, cu suprafaţa măsurată de 37 mp, cu număr cadastral 35914-C3; – imobil construcţie situat în comuna Scoarţa, localitatea Budieni, jud Gorj, cu suprafaţa măsurată de 68 mp, cu număr cadastral 35914-Cl; – teren situat în comuna Scoarţa, localitatea Budieni, jud Gorj, cu suprafaţa măsurată de 1771 mp, şi suprafaţa în acte 1769 mp cu număr cadastral 35914., cu men?iunea că această dispozi?ie va deveni executorie la data rămânerii definitive a prezentei sentin?e penale. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. f C.pr.pen., art. 255 alin. 1 ?i 2 C.pr.pen., dispune restituirea către martorul Tiriplică Ion a telefonului mobil marca LG cu seria IMEI 356216-04-474896 şi a unei cartele SIM nr. FROG cu seria 8940030211003127673 cu nr. telefon 0784 162 922 cu display-ul crăpat, cu obliga?ia pentru martor de a-l păstra până la rămânerea definitivă a prezentei sentin?e. În baza art. 52 din Legea nr. 129 nr. 129/2019, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie a acesteia se va comunica Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen., obligă inculpata la plata sumei de 25.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, sumă în care sunt incluse şi cheltuielile judiciare efectuate la urmărire penală. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 20.11.2023.

Articole recente