Prefectura Gorj, predată CNI-ului pentru reabilitare

- Advertisement -

Prefectura Gorj, clădire monument istoric, înscrisă în lista de Patrimoniu Național, va fi reabilitată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții. În urma cutremurelor din luna februarie, care au afectat clădirea Instituției Prefectului, a fost depusă la CNI o solicitare pentru finanțarea lucrărilor de reabilitare, consolidare și dotare al Palatului Administrativ.

 

Ieri, 21 august, în baza notei conceptuale și a temei de proiectare în scopul justificării necesităţii şi oportunităţii investiției, CNI a elaborat documentația de achiziție a serviciilor de proiectare, încărcând în SEAP documentația de atribuire pentru serviciile de proiectare – faza SF/DALI – conform certificatului de urbanism. Pe baza acestei documentații se va estima valoarea lucrărilor, urmând ca în baza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție să se demareze procedura de atribuire a serviciilor de proiectare, a proiectului tehnic și a lucrărilor de execuție.

Personalul va fi relocat

În paralel, se derulează și procedura de mutare a personalului care își desfășoară activitatea în această instituție.

Reabilitarea și consolidarea Palatului Administrativ al județului Gorj este prioritară pentru actuala conducere a Instituției Prefectului, un proces ce va reda strălucirea și funcționalitatea uneia dintre clădirile emblematice ale județului nostru.

Articole recente