CEO prezinta programul de concedieri!

autor: tv sud // 29 04 2016 // 1.134 Vizualizari

Conducerea Complexului Energetic Oltenia a anunțat planul de disponibilizări de personal pentru perioada 2016-2020. Economiile obținute în urma reducerii treptate a numărului de salariați, vor avea un impact semnificativ asupra rezultatelor economice, în vederea redresării situației financiare a companiei și a salvării acesteia (compania a înregistrat în ultimii doi ani pierderi cumulate de peste 1,65 miliarde lei).

În acest interval de cinci ani vor fi disponibilizați 5.269 de angajați, dintre care 2.000 până la 1 iulie 2016. Tot 2.000 de angajați vor fi disponibilizați în anul 2017, câte 407 de angajați în 2018 și în 2019, iar în 2020 urmând să fie disponibilizați 455 de angajați. Dintre aceștia, 1.448 sunt pensionabili, ceea ce înseamnă că vor beneficia de veniturile de completare, la care se adaugă plățile compensatorii și indemnizațiile de șomaj. Redimensionarea corectă a numarului şi a structurii de personal reprezintă unul din obiectivele planului de eficientizare, pentru reducerea cheltuielilor companiei;

„De exemplu, în activitatea de minerit, ponderea cheltuielilor cu personalul este foarte mare în structura costului total. În contextul dezvoltării durabile, în condițiile în care există un trend crescător al costului cu certificatele de CO2, iar preţul de vânzare al energiei tinde să rămană constant sau să scadă pe toate pieţele de energie, societatea trebuie să ia măsuri din timp cu privire la redimensionarea, remodelarea şi optimizarea activităților, în scopul stabilirii unui nivel şi a unei structuri corecte a costurilor care să asigure performanţa, continuitatea şi eficienţa economică.”, a explicat Laurențiu Ciobotărică, directorul interimar al Complexului Energetic Oltenia.

Acesta a adăugat că economiile totale făcute prin întreg planul de reorganizare reprezintă 2,4 miliarde de lei, pe următorii cinci ani, în condițiile în care compania va trebui să se mențină în piață, iar reducerea costului cu personalul reprezintă doar o componenta a acestei economii.

O atenţie deosebită trebuie acordată realizării investiţiilor din zona minieră, compania având deja o strategie în acest domeniu pentru următorii 15 ani; finanţarea investiţiilor în capacităţile de producţie din minerit trebuie realizată şi din surse proprii, compania având deja angajamente importante pe termen mediu şi lung pentru investiţiile de mediu realizate în termocentrale. „Mai simplu spus, va trebui să ne concentram în viitor mai mult asupra investiţiilor din zona minieră, altfel vom ajunge în situaţia de a nu mai putea livra cărbune propriilor termocentrale…ca să nu mai vorbim de costurile mari cu exproprierile pentru extinderea perimetrelor miniere sau de cheltuielile de refacere a mediului şi de conservare sau închidere” mai spune Laurenţiu Ciobotărică.

Dintre cei 2.000 de angajați care vor fi disponibilizați până la 1 iulie 2016, 1.067 îndeplinesc condițiile de pensionare, după cum urmează: 335 din zona de energie, 648 din zona de minerit, iar 84 din alte activități. Potrivit calculelor prezentate în planul de reorganizare a companiei, venitul net de completare pe care îl va primi fiecare angajat pensionabil disponibilizat va fi de 1.943 de lei lunar, în primul an, și de 1.224 de lei lunar pentru al doilea an. Suma netă totală, incluzând venitul de completare și plățile compensatorii, pe care o va încasa un salariat va fi, la finalul celor doi ani, în medie, în baza unui scenariu inițial propus de companie, de până la 54.570 de lei.

Restul personalului care va fi disponibilizat până la 1 iulie 2016, respectiv 933 de angajați, face parte din zona de energie (86 de persoane), din zona de minerit (684 de persoane) și din alte activități precum: personal cantine, personal reprezentanţe, ELCFU, TESA, operativi, PSI, personal medical, etc (163 de persoane).

„Raportat la structura actuală a personalului, o pondere importantă în rândul personalului disponibilizat în cei cinci ani o va avea şi personalul TESA, precum și personalul indirect productiv sau auxiliar, ca urmare a reducerii capacităţilor de producţie existente, a externalizării unor activităţi, a remodelării proceselor și procedurilor interne, a optimizării fluxurilor de informații și al circuitului de documente, precum și a implementării unor soluții integrate operaționale, de management şi de control”, a mai explicat Laurențiu Ciobotărică.

La sfârșitul anului 2016, Complexul Energetic Oltenia va avea 13.284 de angajați, iar economiile realizate pe durata acestui an își vor produce efectele în perioada următoare. Cheltuielile cu plățile compensatorii se vor ridica, la nivelul anului 2016, la aprox. 50 mil lei, iar până în 2020 vor scădea până la 11 mil lei.

Dintre cei 2.000 de angajați care vor fi disponibilizați în anul 2017, pensionabili sunt 381, iar restul de 1.619 vor fi din energie (386), minerit (1.063) și alte activități (170).

Începând cu anul 2018 nu va mai fi disponibilizat personal pensionabil, ceea ce înseamnă că din totalul de 5.269 de persoane disponibilizate de-a lungul celor cinci ani, 1.443 se încadrează în categoria celor pensionabili. În anii 2018 și 2019 vor fi disponibilizate câte 372 de persoane din minerit și câte 35 din alte activități (TESA, operativi, PSI, personal medical).

După ultima etapă a planului de disponibilizări, din 2020, când vor fi concediați 455 de persoane (420 din minerit și 35 din alte activități), Complexul Energetic Oltenia va rămâne cu aproximativ 10.000 de angajați.

În următoarele două luni, în cadrul CEO va fi implementata o nouă organigramă, prin care numărul posturilor de conducere din companie va fi redus cu 20% într-o primă etapă.

„Întreg planul de eficientizare, reorganizare şi restructurare a fost avizat de Consiliul de Supraveghere al CEO, iar planul de disponibilizare, parte integrată a acestuia, trebuie agreat cu partenerii sociali semnatari ai contractului colectiv de muncă, în sensul stabilirii criteriilor de disponibilizare și a pachetelor compensatorii”, explică Laurențiu Ciobotărică, directorul interimar al CEO.

Biroul de presa al CE Oltenia