APAREGIO, somație pentru cabanierii din Rânca

0
0

„Orașul Novaci a fost preluat de către operatorul Aparegio în anul 2017, însă preluarea efectivă a acestui serviciu pentru zona turistică Rânca s-a realizat la data de 23 octombrie 2019, dată de la care  compania de apă și canal prin  Centrul de Exploatare și Distribuție Novaci exercită atribuțiile de administrare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare în  acest areal. Prin urmare, aducem în atenția populației faptul că branșarea/racordarea la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare se va face numai pe bază de aviz și proiect întocmite de SC APAREGIO GORJ SA-CED NOVACI (Informațiile referitoare la documentele necesare pot fi preluate de pe platforma online a operatorului www.aparegio.ro).Astfel, facem un apel către toți utilizatorii de apă/canal din zona Rânca să solicite sprijinul Centrului de Exploatare și Distribuție Novaci pentru a intra în legalitate( persoanele fizice și juridice fără contract). Datele de contact sunt următoarele  :

-numărul de telefon 0753898227-șef CED Novaci- Nadia Dungă

-adresa de mail [email protected]

Operatorul APAREGIO GORJ SA efectuează activități pentru a asigura necesarul de apă  tuturor utilizatorilor din zona turistică Rânca ce au contractat serviciul de alimentare cu apă/canal.

Având  în vedere starea sistemului de alimentare cu apă și cantitățiile mici de precipitații din acest an, până la realizarea unor noi surse alternative sunt inevitabile întreruperi ale alimentării cu apă în această zonă.

După perioada prelungită de secetă din acest an, ce va fi urmată de perioada de iarnă(îngheț), un efect iminent va fi diminuarea debitelor preluate în sistemul de alimentare cu apă. Urmarea este  fluctuația  debitelor pe rețeaua de distribuție la nivelul operatorului SC Aparegio Gorj SA – Centrul de Exploatare și Distribuție  Novaci. Distribuţia apei se va face după un program propus de operator şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, program ce va fi adus la cunoştinţa utilizatorilor în timp util, prin mijloace adecvate (mass-media).

Pentru perioada în care operatorul APAREGIO GORJ SA  nu poate asigura debitul de apă  necesar utilizatorii iși vor asigura necesarul de apă prin înmagazinarea apei în bazine proprii sau din surse proprii.

Având în vedere că la momentul preluării  serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, sistemul este în  stare necorespunzătoare iar   sistemul de canalizare este parțial funcțional,  pentru  asigurarea   parametrilor  tehnici  și  funcționali  ai  sistemului  în zona  montană   Rânca, prin  programul  POIM 2014 -2020, APAREGIO GORJ SA  a   prevăzut  măsuri care se  referă sintetic  la :

 

SISTEM DE APA NOVACI UM Cantitate
SURSE
  Realizare camera de încarcare pentru suplimentarea debitului drenurilor de coastă la sursa Tidvele buc 1
GOSPODĂRII DE APĂ
  Stație de dezinfecție nouă pentru apă brută provenită din sursele  de  apă  ale  zonei  montane buc 1
REZERVOARE
  Rezervor de compensare nou V=1.000mc pentru sursele  de  apă  ale  zonei  montane buc 1
  Reabilitare rezervoare  2x70mc, inclusiv instalații hidraulice buc 2
  Reabilitare la instalațiile  hidraulice pentru  rezervoare 4x70mc buc 4
REȚELE DE APĂ
  Extindere  aducțiune

Extindere rețea de distribuție

m

m

3445

2210

 

În urma investițiilor de reabilitare a surselor la izvoare pentru captarea apelor, dar și găsirea de noi izvoare pentru aportul de debit, populația și turiștii din zona Rânca nu se vor mai confrunta cu lipsa apei.”, au transmis reprezentanții APAREGIO.