Aparegio anunță investiții de zeci de milioane de euro

autor: Manuela Novaceanu // 09 12 2019 // 139 Vizualizari

Operatorul regional Aparegio Gorj SA a depus studiul de fezabilitate, revizuit conformobservațiilor experților Băncii Europene de Investiții , pentru proiectul major,,PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂUZATĂ DIN JUDEȚUL GORJ, care a fost transmis pentru evaluare la Ministerul FondurilorEuropene – Autoritatea de Management POIM în data de 02.12.2019. După evaluarea ce varăspunde tuturor cerințelor , documentația tehnico-economică a proiectului ce cuprinde ariade operare din aglomerarile umane : Târgu-Jiu, Motru, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Rovinari, Novaci, Turceni, Tismana, Peștișani, acesta se va aproba de către fiecareUAT beneficiar și de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj. Valoarea evaluată a proiectului este aproximativ de 230 de milioane euro cu TVA,suma fiind alocată pentru reabilitare și extindere în : rețele de de alimentare de apă șicanalizare menajeră, surse de apă noi și existente, stații de tratare noi și existente, stații depompare apă și apă uzată noi, stații noi de epurare a apei uzate,facilități de tratare a nămoluluidin stațiile de epurare, echipamente pentru măsurare și reglare a debitelor din rețelele dealimentare cu apă și echipamente mobile de întreținere și lucru în rețelele de canalizaremenajeră, sisteme de comandă și automatizare SCADA în toată aria de operare menționatămai sus.